Tábor - Zárybničná Lhota

Příměstská část

 

Rozpočet 2010

V příloze je uveden rozpočet výboru na rok 2010. Vyšší částku (50.000,- Kč) jsme uvolnili hasičům na nákup praporu a označení hasičárny. Další větší částka (100.000,- Kč) je určená na případné spolufinancování projekce a výstavby sportoviště na ostrově.Ostatní částky odpovídají potřebám a čerpání peněz z předchozích let. Dále přikládám Tabulku čerpání jednotlivých výborů a rozpočet( myšleno , kolik peněz máme celkem k dispozici od města) na rok 2010. Částka pro rok 2010 bez převodu z předchozích let je 103.600,- Kč (40.000,- Kč paušál + 200Kč x 318 obyvatel), dále dostáváme částku 37.500,- Kč od Čepro a.s.