Tábor - Zárybničná Lhota

Příměstská část

 

Rezignace předsedy výboru

Vážení,
oznamuji Vám, že jsem se po zralé úvaze rozhodl rezignovat na funkci předsedy a člena výboru naší příměstské části. Funkci předsedy jsem vykonával od roku 1998. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem členům výborů, které jsem měl možnost po tuto dobu vést, ale i ostatním, kteří se  s chutí zapojili do různých činností a akcí v Zárybničné Lhotě. Výbor bude pracovat dál ve složení ing. Nousková, p. Pejša a pí. Janů Jana. a tito členové výboru si mezi sebou si zvolí nového  předsedu. Chtěl bych Vám a všem popřát do Nového roku 2013 hodně zdraví a jen to dobré.  Milan Basík