Tábor - Zárybničná Lhota

Příměstská část

 

3. Informace Jednota a rozpočet 2009

Jednota
 
Na základě naší žádosti oslovil odbor správy majetku města Jednotu OD Tábor o prodej případně pronájem pozemku parc.č. 130 k.ú. Zárybničná Lhota. Jedná se o pozemek před Jednotou, který není ze strany vlastníka( Jednota) udržován pravidelným sečením. Jednota tento prodej nebo pronájem zamítla. Budeme se je tedy snažit přesvědčit aby tuto plochu alespoň dvakrát ročně posekali.
 
Rozpočet
 
V příloze uvádíme rozpočet příměstské části Zárybničná Lhota na rok 2009.
V letošním roce došlo k navýšení prostředků o 100% a dále jsme vyjednali, aby peníze ( 50.000,- Kč ), které jsou zasílány na Město Tábor podnikem Čepro a.s. byly už konečně připisovány k našim prostředkům. To znamená, že na rok 2009 máme k dispozici 154.400,- Kč a se zůstatkem z minulých let je to dohromady 225.058,- Kč.
 

         30.000,- Kč          Sbor dobrovolných hasičů nákup vybavení a opravy

         25.000,- Kč          Akce pro děti

         10.000,- Kč          Elektřina

         10.000,- Kč          Vývěska

         25.000,- Kč          Dětské hřiště

 

       100.000,- Kč          Celkem

 
 
Ing. Milan Basík