Tábor - Zárybničná Lhota

Příměstská část

 

4.informace

Informace pro občany

 

V průběhu měsíce května jsme kontaktovali tyto odbory

 
Správa silnic a dálnic:

 Na základě upozornění p.Stejskala,jsme zažádali o úpravu    na dopravní značce označující začátek obce (směr od Chýnova  do Tábora). Je zde chybné označení Zárybniční Lhota.                                 

 

MÚ Odbor životního prostředí:

Renovace laviček u zastávky a u Jednoty

Odstranění uschlého břízy na parku u zastávky

Odstranění nevyhovující atrakce z hlediska bezpečnosti (domeček) na dětském hřišti ,výměna herního prvku  (kladina) za nový                                                   

 

MÚ Odbor  dopravy: 

Renovace zastávky MHD

Upozornění na konec záruky na povrch na  polních cestách ( na některých místech došlo k poškození).  

 

Jednota COOP vedení obchodního družstva:

Žádost o úpravu ( posečení trávy ) na pozemku před  Jednotou, který je majetkem Jednoty