Tábor - Zárybničná Lhota

Příměstská část

 

Zápis ze setkání města se zástupci výborů

Setkání zástupců vedení města Tábor se zástupci výborů Příměstských částí proběhlo dne 17.6.2009
 
Požadavky a připomínky výboru Zárybničná Lhota
 
Vodovod a kanalizace
 
Krajský úřad tento projekt zařadil mezi priority a stále se čeká na schválení dotace Ministerstvem zemědělství. Oficiální stanovisko stále není a úředníci na MZe nemají konkrétní termín do kdy se musí vyjádřit. Táborská vodárenská s.r.o. pokračuje ve vyřizování potřebných povolení pokračuje se v práci na projektové dokumentaci. Pokud by došlo ke schválení dotací nic nebrání zahájení výstavby.
 
Pozemková úprava a protipovodňová opatření
 
Upozornili jsme na špatný stav polních cest postavených v rámci pozemkových úprav a které jsou v majetku města Tábor. Budou u nich končit záruky a navrhujeme reklamovat u zhotovitele.
Požadujeme dokončení části polní cesty za zahradami která by navázala a propojila stávající cesty.
Protipovodňová opatření byla kvůli špatné ekonomické situaci pozastavena.
Odbor dopravy
 
- opětovný požadavek na umístění dopravní začky zákazu vjezdu pro nákladní automobily do Hutecké ulice.
 
- dotaz na úpravu jízdních řádů MHD - konkrétní připomínky poslat v průběhu prázdnin na odbor dopravy.
 
Správa majetku - sportoviště
- požadavek na dořešení pozemků pod sportovištěm( výkup a věcné břemeno)
 
Životní prostředí
 
- upozornění na poškozené hrací prvky, požadavek na výměnu.
- v Hutecké ulici se opět rozšířila černá skládka
 
 
Pokud máte konkrétní připomínky a návrhy tak se obracejte na členy výboru.
Celý zápis je k nahlédnutí .
 
Ing. Milan Basík předseda výboru