Tábor - Zárybničná Lhota

Příměstská část

 

1.aktualita 2010

1.Na základě upozornění pana Kotašky byl dne 20.1.2010 informován odbor životního prostředí  Tábor  na stav lípy na parku u zastávky. Mohlo by hrozit nebezpečí úrazu, proto jsme zažádali o kontrolu stromu a jeho případné prořezaní. 
2.Odborem životního prostředí byl prověřen výskyt invazivních plevelů (bolševníku a křídlatky) v lokalitě pod ulicí Krátká . Byl zjištěn pouze výskyt křídlatky, který nebude řešen. 

Výbor příměstské části